Formularz do kosztorysu online

[wpgdprc "Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu ,udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie jednocześnie zostałem poinformowany , że podanie danych jest dobrowolne ,ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz że przysługuje mi prawo dostępu do doanych ich zmiany , usunięcia i zaprzestania przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma Edbud Edmund Kruczek z siedzibą w miejscowości Rzeczyce ul. Kolejowa 23."]